Download sekcia

Späť na prehľad súborov

Download... Výzva o predloženie ponuky
Obec Prusy, Prusy 111, 957 03 Bánovce nad Bebravou, IČO: 00311006, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky (uskutočnenie stavebných prác): „Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií v obci Prusy popri ceste III. triedy 050034 – Vetva B“
Dátum zverejnenia: 22.10.2019
Poznámka:

Suma:
Dátum: 22.10.2019
Predmet: Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a miestnych kom
Zdroj: Projektová dokumentácia a doplňujúce dokumenty
Číslo :
Počet stiahnutí: 101x


Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Povodne maj 2010 - 10
Povodne maj 2010
zobrazení: 826
Plán zasadnutí OcZ
Rok 2020

23. november
Kultúrno spoločenské akcie
Rok 2019

október – posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším

november – zájazd do divadla

december – posedenie pod jedličkou spojené s príchodom Mikuláša

december – Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce


3W SLOVAKIA s.r.o. - Obecny cintorin
ÚRADNÉ HODINY
Pondelok: 7:30 hod - 15:30 hod
Utorok: 7:30 hod - 15:30hod
Streda: 7:30 hod - 17:00 hod
Štvrtok: 7:30 hod - 15:30 hod
Piatok: 7:30 hod - 14:00 hod
Obedňajšia prestávka v čase od 12:00 hod do 12:30 hod

Prusy © 2008 | Powered by phpRS | Created by MSX Design