Download sekcia

Späť na prehľad súborov

Download... Výzva na predloženie ponuky na stavebný materiál
Vec: Výzva na predloženie ponuky.
Obec Prusy,
Prusy 111,
957 03 Bánovce nad Bebravou,
IČO: 00311006,
ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky (dodanie tovaru):
„Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií
v obci Prusy popri ceste III. triedy 050034 – Vetva B – nákup stavebného materiálu“
Lehota na predloženie ponuky: Uchádzači môžu svoju ponuku predložiť najneskôr do 12.12.2019 do 09:00 hod na miesto a spôsobom uvedeným v bode 2 tejto Výzvy.

Viac informácií v priložených pdf súboroch

Suma:
Dátum: 27.11.2019
Predmet:
Zdroj: SÚŤAŽNÉ PODKLADY
Číslo :
Počet stiahnutí: 75x


Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Takto pracujem - 6
Takto  pracujem
zobrazení: 454
Plán zasadnutí OcZ
Rok 2020

23. november
Kultúrno spoločenské akcie
Rok 2019

október – posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším

november – zájazd do divadla

december – posedenie pod jedličkou spojené s príchodom Mikuláša

december – Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce


3W SLOVAKIA s.r.o. - Obecny cintorin
ÚRADNÉ HODINY
Pondelok: 7:30 hod - 15:30 hod
Utorok: 7:30 hod - 15:30hod
Streda: 7:30 hod - 17:00 hod
Štvrtok: 7:30 hod - 15:30 hod
Piatok: 7:30 hod - 14:00 hod
Obedňajšia prestávka v čase od 12:00 hod do 12:30 hod

Prusy © 2008 | Powered by phpRS | Created by MSX Design