Zápis detí do MŠ PRUSY na šk. rok 2015/2016

Autor: administrator <trendcom(at)szm.com>, Téma: Aktuality, Vydané dňa: 11. 02. 2015

Zápis detí do MŠ PRUSY na šk. rok 2015/2016

Materská škola Prusy oznamuje rodičom,
že ŽIADOSŤ O ZARADENIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2015/2016 si môžu zákonní zástupcovia detí vyzdvihnúť priamo v materskej škole od 15.februára 2015.


Termín odovzdania žiadostí je

od 2. marca do 15. marca 2015 osobne v čase od 9,30 hod. do 14,00hod.

Žiadosť - potvrdenú detským lekárom o prijatie podpíšu obaja rodičia a predložia fotokópiu
rodného listu k overeniu správnosti dátumu narodenia dieťaťa. Pri odovzdaní prihlášky je potrebný aj občiansky preukaz rodiča.

Podmienky prijatia do materskej školy:
1. Do MŠ sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu
2. Spravidla sa prijímajú deti od troch do šiestich rokov
3. Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piatý rok veku ako aj deti vo veku od troch rokov.