ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

Autor: administrator <trendcom(at)szm.com>, Téma: Aktuality, Vydané dňa: 04. 10. 2018

pre voľby starostu obce Prusy

Obec Prusy u v e r e j ň u j e podľa §178 ods.2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce: 1. Igor Súkeník, Mgr., 43 rokov, starosta obce, SMER – sociálna demokracia