Oznam k voľbám do Európskeho parlamentu

Autor: administrator <trendcom(at)szm.com>, Téma: Aktuality, Vydané dňa: 29. 03. 2019

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019:

obecprusy@stonline.sk

Mgr. Igor Súkeník
starosta obce