Autor: administrator <trendcom(at)szm.com>, Téma: Aktuality, Vydané dňa: 11. 12. 2019

O Z N A M
Emailova adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané

29.02. 2020

obecprusy@stonline.sk
a adresa :
Obecný úrad Prusy , Prusy č.111
Dňa: 08.01.2020 , môžu doručiť do 24,00 hod.
na adresu:
Mgr.Igor Súkeník, Prusy č.72
č.t.0911342828
Jana Kiricová , Prusy č.49
č.t.0387682490
V Prusoch 05.12.2019