Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 49 nájdených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-49 |
Aktuality

O Z N A M
Emailova adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané

29.02. 2020

obecprusy@stonline.sk
a adresa :
Obecný úrad Prusy , Prusy č.111
Dňa: 08.01.2020 , môžu doručiť do 24,00 hod.
na adresu:
Mgr.Igor Súkeník, Prusy č.72
č.t.0911342828
Jana Kiricová , Prusy č.49
č.t.0387682490
V Prusoch 05.12.2019

| Autor: administrator | Vydane dna 11. 12. 2019 | 34x precitane | Pocet komentarov: 0 | Pridat komentar | Informacny e-mailVytlacit clanok
Aktuality

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácie pre voliča

I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h.

| Autor: administrator | Vydane dna 12. 11. 2019 | 69x precitane | Pocet komentarov: 0 | Pridat komentar | Informacny e-mailVytlacit clanok
Aktuality

Oznam ohľadom žiadosti o voľbu poštou pre voľby do NR SR v roku 2020

Oznamujeme Vám, že elektronická adresa na doručenie Žiadosti o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 obce je

obecprusy@stonline.sk| Autor: administrator | Vydane dna 22. 10. 2019 | 85x precitane | Pocet komentarov: 0 | Pridat komentar | Informacny e-mailVytlacit clanok
Aktuality

Výzva na predloženie ponuky

„Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií v obci Prusy popri ceste III. triedy 050034 – Vetva B“
Viac informácií a dokumentácia tu

| Autor: administrator | Vydane dna 22. 10. 2019 | 59x precitane | Pocet komentarov: 0 | Pridat komentar | Informacny e-mailVytlacit clanok
Aktuality

Oznam k voľbám do Európskeho parlamentu

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019:

obecprusy@stonline.sk

Mgr. Igor Súkeník
starosta obce

| Autor: administrator | Vydane dna 29. 03. 2019 | 40x precitane | Pocet komentarov: 0 | Pridat komentar | Informacny e-mailVytlacit clanok
Aktuality

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce Prusy

| Autor: administrator | Vydane dna 04. 10. 2018 | 195x precitane | Pocet komentarov: 5 | Pridat komentar | Informacny e-mailVytlacit clanok

Voľby do orgánov samosprávy 2018

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy:

Jana Kiricová
Obec Prusy č.111
č.t. 0387682419
obecprusy@stonline.sk

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce

obecprusy@stonline.skZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce Prusy

Obec Prusy u v e r e j ň u j e podľa §178 ods.2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:


1. Igor Súkeník, Mgr., 43 rokov, starosta obce, SMER – sociálna demokracia


ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva v PrusochObec Prusy u v e r e j ň u j e podľa §173 ods.2 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení neskorších predpisov zoznam
kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa
jednotlivých volebných obvodov :

Volebný obvod č.1

1. Peter Bereš, 35 rokov, technik, SMER – sociálna demokracia
2. Peter Čahoj, Ing., 41 rokov, projektant elektro, SMER – sociálna demokracia
3. Igor Kikuš, 47 rokov , vedúci predajne mäso, SMER – sociálna demokracia
4. Ľuboš Vlčko, 49 rokov, SZČO, SMER – sociálna demokracia
5. Jozef Žikla, 48 rokov, živnostník, SMER – sociálna demokracia

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.


Mgr.Igor Súkeník
satrosta obce
V Prusoch 27.07.2018

oznam o zapisovatelovi

VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Obecné zastupiteľstvo P r u s y vyhlasuje

V zmysle zákona § 18 a, zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Deň konania voľby hlavného kontrolóra: 24.4.2017

  Písomná prihláška uchádzača musí obsahovať nasledovné doklady:

  * doklad o vzdelaní (minimálne úplné stredné vzdelanie)
* výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
* prax v samospráve minimálne 6 rokov
* profesný životopis
* súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby
  * znalosť základných noriem samosprávy
* odborná spôsobilosť – “ osvedčenie  s celoštátnou pôsobnosťou– „Hlavný kontrolór obcí SR “


Termín ukončenia podávania prihlášok: 10.4.2017
Miesto podávania prihlášok: 
Obec  Prusy
                                               Obecný úrad č. 111
                                               957 03  Bánovce nad Bebravou

V zalepenej obálke označenej:


„Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“

Aktuality

Podpora projektu

Sem vložte príslušný text vrátane HTML syntaxu alebo v prípade nevyužitia tejto časti všetko vymažte - teda vrátane tohoto textu!

| Autor: administrator | Vydane dna 12. 12. 2016 | 59x precitane | Pocet komentarov: 43 | Pridat komentar | Informacny e-mailVytlacit clanok
Aktuality

Fotografia obce

Letecky pohlad na obec

| Autor: administrator | Vydane dna 09. 02. 2016 | 358x precitane | Pocet komentarov: 60 | Pridat komentar | Informacny e-mailVytlacit clanok
Aktuality

Nové verejné osvetlenie obce

Obnova verejného osvetlenia v obci Prusy Prijímateľ: Obec Prusy Realizácia projektu: 06/2015 - 12/2015 Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a zvýšenie informovanosti o efektívnom využívaní energie. www.economy.gov.skOsvetlenie v noci Rozvadzac a svietidlo Nový rozvadzač Nové svietidlá
tabul
| Autor: administrator | Vydane dna 21. 12. 2015 | 3450x precitane | Pocet komentarov: 81 | Pridat komentar | Informacny e-mailVytlacit clanok

Verejná vyhláška


Verejná vyhláška
Oznámenie o spojení územného a stavebného konania, o začatí spojeného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Dňa 31.3.2015 o 11.00 hodine so stretnutím pozvaných na obecnom úrade Prusy

Prílohy: POZRITE SI TU


Aktuality

Zápis detí do MŠ PRUSY na šk. rok 2015/2016

Zápis detí do MŠ PRUSY na šk. rok 2015/2016


| Autor: administrator | Vydane dna 11. 02. 2015 | 787x precitane | Pocet komentarov: 133 | Pridat komentar | Informacny e-mailVytlacit clanok

ROZHODNUTIE

Vydanie súhlasu na výrub drevín
Prílohy: POZRITE SI TU| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-49 |


Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

A je tu záver roka - 5
A je tu záver roka
zobrazení: 546
Plán zasadnutí OcZ
Rok 2019

6. máj
24. jún
9. september
25. november
Kultúrno spoločenské akcie
Rok 2019

október – posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším

november – zájazd do divadla

december – posedenie pod jedličkou spojené s príchodom Mikuláša

december – Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce


3W SLOVAKIA s.r.o. - Obecny cintorin
ÚRADNÉ HODINY
Pondelok: 7:30 hod - 15:30 hod
Utorok: 7:30 hod - 15:30hod
Streda: 7:30 hod - 17:00 hod
Štvrtok: 7:30 hod - 15:30 hod
Piatok: 7:30 hod - 14:00 hod
Obedňajšia prestávka v čase od 12:00 hod do 12:30 hod

Prusy © 2008 | Powered by phpRS | Created by MSX Design