Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

Obec Prusy, Prusy 111, 957 03
v súlade s ustanovením §6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na pozíciu pracovník verejnej správy,
administratívny pracovník, účtovníkMiesto výkonu práce: obecný úrad Prusy


Charakteristika pracovného miesta:
- Samostatné vedenie účtovníctva obce
- Spracovanie rozpočtu obce
- Spracovanie uzávierky, konsolidovanej uzávierky a finančných výkazov
- Zabezpečenie dodržiavania účtovných termínov
- Spolupráca s externou auditorskou spoločnosťou
- Personalistika
- Mzdy
- Štatistické výkazy


Iné kritéria a požiadavky na uchádzačov:
- Organizačné a komunikačné schopnosti
- Samostatnosť, spoľahlivosť a flexibilita
- Práca s počítačom na pokročilej úrovni Word, excel, outlook
- Zdravotná spôsobilosť
- Bezúhonnosť


Kvalifikačné predpoklady:
- Úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru
- Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
- Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa


Plat:
- v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov


Predpokladaný termín nástupu do zamestnania: 1. september 2021


Zoznam požadovaných dokladov:
- Žiadosť o prijatie do zamestnania
- Profesijný štrukturovaný životopis
- Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.
- Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní


Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:
- Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania
osobne, alebo poštou na adresu: Obec Prusy, Prusy 111, 957 03 najneskôr do 15. apríla 2021
- Obálku označiť „Výberové konanie – neotvárať“


Termín a miesto výberového konania písomne oznámime tým uchádzačom, ktorí splnia kritéria výberového konania.
Kontaktná osoba: Mgr. Igor Súkeník
Tel. 038 7682419, e-mail: obec@prusy.sk

obec Prusy
zastúpená Mgr. Igorom Súkeníkom
starostom| Autor: administrator | Vydáno dne 25. 03. 2021 | 18x precitane | Pocet komentarov: 0 | Pridat komentar | Informacny e-mailVytlacit clanok

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Fašiangy Prusy 2011 - 4
Fašiangy Prusy 2011
zobrazení: 558
Plán zasadnutí OcZ
Rok 2021

23. apríl
18. jún
10. september
19. november
Kultúrno spoločenské akcie
Rok 2021

30. apríl - stavanie mája

máj - deň matiek

jún - MDD

október – posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším

november – zájazd do divadla

december – posedenie pod jedličkou spojené s príchodom Mikuláša

december - vysvätenie adventného venca spojené s výstavou vianočných dekorácií

december – Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce


3W SLOVAKIA s.r.o. - Obecny cintorin
ÚRADNÉ HODINY
Pondelok: 7:30 hod - 15:30 hod
Utorok: 7:30 hod - 15:30hod
Streda: 7:30 hod - 17:00 hod
Štvrtok: 7:30 hod - 15:30 hod
Piatok: 7:30 hod - 14:00 hod
Obedňajšia prestávka v čase od 12:00 hod do 12:30 hod

Prusy © 2008 | Powered by phpRS | Created by MSX Design