Download sekcia

Faktúry Objednávky Rozpočet
Správne konania Tlačivá Verejná vyhláška
Verejné obstarávanie VZN Zápisnice/uznesenia
Zmluvy    

  Identifikácia Číslo Dátum Suma Predmet
Kliknite pre viac informácií...  Download... osobnyudaj.sk,s.r.o.
ZO/2021A6451-1 27.04.2021 Zodpovednosť GDPR
Kliknite pre viac informácií...  Download... Michal Slovák
4/2021 25.03.2021 Mandátna zmluva-VO dodávateľa elektrickej energie
Kliknite pre viac informácií...  Download... ESPIK Group s.r.o.
SZ2021/NR1004 25.03.2021 Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a od
Kliknite pre viac informácií...  Download... Váš Lekár
3/2021 05.02.2021 1025,- Eur Zabezpečenie testovania
Kliknite pre viac informácií...  Download... Váš Lekár
2/2021 29.01.2021 1040,- Eur Poskytnutie služieb - testovanie
Kliknite pre viac informácií...  Download... Váš Lekár
1/2021 22.01.2021 Zmluva o zriadení mobilného odberového miesta
Kliknite pre viac informácií...  Download... Mesto Bánovce nad Bebravou
- 03.12.2020 72,00 Eur Záujmové vzdelávanie v CVČ
Kliknite pre viac informácií...  Download... Slovenská republika - Štatistický úrad SR
01.12.2020 - Koncové zariadenie a SIM karta pre ščítanie obyvat
Kliknite pre viac informácií...  Download... Agroservis - Západ s.r.o.
SZ 2018 ...... / ...... / ...... 25.11.2020 servisná zmluva
Kliknite pre viac informácií...  Download... METAL SERVIS Recycling s.r.o.
O/36/2020 12.11.2020 zber elektroodpadov
Kliknite pre viac informácií...  Download... Peter Bereš
2/2020 19.10.2020 1133,00 Eu pozemok - osobitný zreteľ
Kliknite pre viac informácií...  Download... Nabbi
09.09.2020 Smetné nádoby
Kliknite pre viac informácií...  Download... Nases
4874/2020 23.07.2020 Elektronická pečať
Kliknite pre viac informácií...  Download... Športový klub Prusy
1/2020 22.04.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Prusy
Kliknite pre viac informácií...  Download... ENVI PAK
PO2603202013 14.04.2020 Dodatok k ENVI PAK
Kliknite pre viac informácií...  Download... ENVI PAK
PO2603202013 14.04.2020 Systém triedeného zberu
Kliknite pre viac informácií...  Download... Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1420 082 30.03.2020 1.400,-Eur Dotácia pre DHZ Prusy
Kliknite pre viac informácií...  Download... Miroslav Žubor - STAVMON
1/2020 09.01.2020 25995,65 E Stavebný materiál
Kliknite pre viac informácií...  Download... Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n.o.
Dodatok 9 02.01.2020 Zmena úhrady za poskytovanie soc. služby
Kliknite pre viac informácií...  Download... Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n.o.
8/2013 02.01.2020 Poskytovanie sociálnej služby - zmena sumy
Kliknite pre viac informácií...  Download... Nájomná zmluva
2015 04.11.2019 Prenájom nehnuteľností
Kliknite pre viac informácií...  Download... SR v zastúpení MV SR
KRHZ-TN-186-011/2019 20.08.2019 Výpožička hasičského automobilu
Kliknite pre viac informácií...  Download... UNIONTEX TRADE, spol. s r.o.
Z201915624 22.05.2019 195,00 Eur Obrus 140x220 - 20 ks
Kliknite pre viac informácií...  Download... UNIONTEX TRADE, spol. s r.o.
Z201915631 22.05.2019 165,00 Eur Obrus 140x180 - 20 ks
Kliknite pre viac informácií...  Download... Dobrovoľná požiarna ochrana SR
149231 25.04.2019 1400,- Eur Dotácia DHZ Prusy
Kliknite pre viac informácií...  Download... Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety v BA
4/2019 08.04.2019 Zmluva o praktickej výučbe
Kliknite pre viac informácií...  Download... TextilEco a.s.
3/2019 05.04.2019 zber komunálneho odpadu
Kliknite pre viac informácií...  Download... Úrad vlády SR
1/2019 12.03.2019 Poskytnutie dotácií na podporu rozvoja športu
Kliknite pre viac informácií...  Download... Centrum soc. starostlivosti Podhorie n.o.
9/2013 24.01.2019 sociálne služby
Kliknite pre viac informácií...  Download... Jozef Sitár
3/2019 14.01.2019 Darovacia zmluva parcela č. 2215
Kliknite pre viac informácií...  Download... Vlčko Štefan, Vlčko Pavel, Struhačková Renata
2/2019 14.01.2019 Darovacia zmluva parcela č. 2215
Kliknite pre viac informácií...  Download... Peter Sluka
1/2019 14.01.2019 Darovacia zmluva parcela č. 2215
Kliknite pre viac informácií...  Download... Spoluvlastníci parcely "C" č.2215
8/2018 12.12.2018 Darovacia zmluva parcela č. 2215
Kliknite pre viac informácií...  Download... Spoluvlastníci parcely "C" č.2215
7/2018 12.12.2018 Darovacia zmluva parcela č. 2215
Kliknite pre viac informácií...  Download... Úrad vlády SR
CEZ ÚV SR 473/2018 05.12.2018 2351 EUR Dotácia na podporu rozvoja športu na rok 2018
Kliknite pre viac informácií...  Download... S.P.I. spol. s r.o.
04122018 05.12.2018 Nájomná zmluva
Kliknite pre viac informácií...  Download... Fructop, s.r.o.
6/2018 11.07.2018 Dodávka ovocia pre MŠ
Kliknite pre viac informácií...  Download... SLOVMAS a.s.
5/2018 09.07.2018 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združe
Kliknite pre viac informácií...  Download... RECYKLOGROUP a.s.
RG2018101065 02.07.2018 Dohoda o ukončení spolupráce
Kliknite pre viac informácií...  Download... P a P Import
4/2018 11.06.2018 likvidácia papierového odpadu
Kliknite pre viac informácií...  Download... Jozef Žikla - KALOmont
Dodatok č. 1 07.06.2018 Zhotovenie prístavby hasičskej stanice v obci Prus
Kliknite pre viac informácií...  Download... Jozef Žikla - KALOmont
4/2018 07.06.2018 33297,48,. Zhotovenie prístavby hasičskej stanice v obci Prus
Kliknite pre viac informácií...  Download... Ministerstvo vnútra SR
PHZ-OPK1-2018-001441-003 28.05.2018 29.186,20 Dotácia: Prístavba hasičskej stanice v obci Prusy
Kliknite pre viac informácií...  Download... DCOM
Príloha č. 1 27.04.2018 Príloha k zmluve o pripojení k DCOM
Kliknite pre viac informácií...  Download... BRRA
3/2018 12.04.2018 Vypracovanie žiadosti Envirofond
Kliknite pre viac informácií...  Download... Dobrovoľná požiarna ochrana SR
148060 21.03.2018 1400,- Eur Dotácia DHZ Prusy
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva o dielo BRRA
1/2018 01.03.2018 Spracovanie žiadosti o dotácie
Kliknite pre viac informácií...  Download... RECYKLOGROUP a.s.
RG2018101065 01.02.2018 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združe
Kliknite pre viac informácií...  Download... Agroservis Západ s.r.o.
1/2018 23.01.2018 Servisná zmluva John Deere
Kliknite pre viac informácií...  Download... S.P.I. spol. s r.o.
19.12.2017 Koncesná zmluva o výstavbe, prevádzkovaní a správe
Kliknite pre viac informácií...  Download... Deals Management, a.s.
6/2017 08.11.2017 Vytvorenie zóny multifunkčné, detské a fitnes ihri
Kliknite pre viac informácií...  Download... V-Elektra Slovakia, a.s.
Dodatok č.2 03.10.2017 Dodatok - dodávka plynu
Kliknite pre viac informácií...  Download... V-Elektra Slovakia, a.s.
5/2017 03.10.2017 Dodávka zemného plynu
Kliknite pre viac informácií...  Download... BEKA
4/2017 19.09.2017 17376,90 E Okná a dvere MŠ + KD
Kliknite pre viac informácií...  Download... Generali
2405726312 19.09.2017 151,94 Eur Poistenie domu smútku
Kliknite pre viac informácií...  Download... SINEKO s.r.o.
Príloha č. 3 k zmluve č. 3/2017 17.07.2017 Licencia na vykonávanie prác zateplenie
Kliknite pre viac informácií...  Download... SINEKO s.r.o.
Príloha č. 2 k zmluve č. 3/2017 17.07.2017 Harmonogram stavebných prác
Kliknite pre viac informácií...  Download... SINEKO s.r.o.
Príloha č. 1 k zmluve č. 3/2017 17.07.2017 Rozpočet
Kliknite pre viac informácií...  Download... SINEKO s.r.o.
4/2017 14.07.2017 184615,62 Zateplenie objektov KD, MŠ a Oú
Kliknite pre viac informácií...  Download... Spoluvlastníci pozemku
3/2017 11.07.2017 Zámenná zmluva obec a spoluvlastníci parc. č. 741,
Kliknite pre viac informácií...  Download... Via-kom s.r.o.
Príloha č. 3(2. časť) k zmluve č. 2/2017 30.06.2017 Harmonogram stavby "Výstavba a rekonštrukcia chodn
Kliknite pre viac informácií...  Download... Via-kom s.r.o.
Príloha č. 3 k zmluve č. 2/2017 30.06.2017 Návrh technického riešenia
Kliknite pre viac informácií...  Download... Via-kom s.r.o.
Príloha č. 2 k zmluve č. 2/2017 30.06.2017 Projektová dokumentácia
Kliknite pre viac informácií...  Download... Via-kom s.r.o.
Príloha č. 1 k zmluve č. 2/2017 30.06.2017 Príloha č. 1 k zmluve 2/2017 Špecifikácia predmetu
Kliknite pre viac informácií...  Download... Via-kom s.r.o.
2/2017 30.06.2017 115 582,30 Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a autobusových
Kliknite pre viac informácií...  Download... DPO SR
147135 05.06.2017 1400,- Eur Zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZ Prusy
Kliknite pre viac informácií...  Download... Bánovská regionálna rozvojová agentúra
1/2017 29.05.2017 Vypracovanie žiadosti o dotácie
Kliknite pre viac informácií...  Download... ZVS a.s,
8/1000085629 29.05.2017 dodávka vody z verejného vodovodu
Kliknite pre viac informácií...  Download... Športový klub Prusy
1 22.03.2017 Poskytnutie dotácií
Kliknite pre viac informácií...  Download... REGIOLUX s.r.o.
- 27.02.2017 Spracovanie žiadosti o podporu Enviromentálny fond
Kliknite pre viac informácií...  Download... Mesto Bánovce nad Bebravou
OŠM -785/3750/2017 20.02.2017 Zabezpečenie záujmového vzdelávania v CVČ
Kliknite pre viac informácií...  Download... V-Elektra Slovakia, a.s.
1/9500000160 20.02.2017 Zmena počtu odberných miest
Kliknite pre viac informácií...  Download... Všeobecná úverová banka a.s.
- 09.02.2017 Všeobecné obch. podmienky pre úvery
Kliknite pre viac informácií...  Download... Všeobecná úverová banka a.s.
114/2017/UZ 09.02.2017 39 700,- E Zmluva o terminovanom úvere
Kliknite pre viac informácií...  Download... Všeobecná úverová banka a.s.
182/2017/D 09.02.2017 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 182/2
Kliknite pre viac informácií...  Download... Rímskokatolícka cirkev
1/2017 26.01.2017 Nákup nehnuteľností
Kliknite pre viac informácií...  Download... Agroservis Západ s.r.o.
PSO2017031/BN/LS 14.12.2016 servisné a iné služby na prevádzku strojov
Kliknite pre viac informácií...  Download... SLOVMAS a.s.
13.12.2016 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania
Kliknite pre viac informácií...  Download... Mesto Bánovce nad Bebravou
OŠM-3731/24183/20163731 29.11.2016 63,00 Eur Záujmové vzdelávanie detí v CVČ Bn
Kliknite pre viac informácií...  Download... DEUS Slovenska
ZLP-2016-0274 09.11.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení DCOM
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva o dodávke el. odpadu
10.10.2016 Zmluva o dodávke el. odpadu
Kliknite pre viac informácií...  Download... Kúpna zmluva - nehnuteľnosť
- 10.10.2016 Kúpna zmluva - nehnuteľnosť
Kliknite pre viac informácií...  Download... Úrad práce soc. vecí a rodiny
16/09/010/57 28.09.2016 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
Kliknite pre viac informácií...  Download... Úrad práce soc. vecí a rodiny
16/09/012/40 28.09.2016 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných
Kliknite pre viac informácií...  Download... Sponzorská zmluva
- 05.09.2016 Sponzorstvo Školského ovocia
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva o dodávkach - Školské ovocie
05.09.2016 Zmluva o dodávkach v programe Školské ovocie na šk
Kliknite pre viac informácií...  Download... Ministerstvo hospodárstva SR
266/2015-2050-1200 10.08.2016 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. 266/2015
Kliknite pre viac informácií...  Download... PD Prusy
12247/2016 03.08.2016 Nájomná zmluva o nájme poľnh. pozemkov
Kliknite pre viac informácií...  Download... RAD s.r.o.
03.08.2016 rekonštrukcia strechy KD Prusy
Kliknite pre viac informácií...  Download... BONTONFILM a.s.
03.08.2016 prenájom DVD na verejné premietanie
Kliknite pre viac informácií...  Download... V-Elektra Slovakia, a.s.
9500000160 28.06.2016 Združená dodávka elektriky
Kliknite pre viac informácií...  Download... V-Elektra Slovakia, a.s.
2221600024 28.06.2016 Dodávka zemného plynu
Kliknite pre viac informácií...  Download... Spoluvlastníci pozemku
2/2016 17.06.2016 Zámenná zmluva obec a spoluvlastníci parc. č. 741,
Kliknite pre viac informácií...  Download... NATUR-PACK, a.s.
1/2016 17.06.2016 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania
Kliknite pre viac informácií...  Download... VÚB a.s.
1331/2015/UZ 13.06.2016 Dodatok č. 1 k zmluve o terminovanom úvere
Kliknite pre viac informácií...  Download... Centrum soc. starostlivosti Podhorie n.o.
5 k 9/2013 27.04.2016 Úhrada časti ceny za soc. služby
Kliknite pre viac informácií...  Download... Slovgram
1611594 27.04.2016 práva umelcov a výrobcov zvukových a audoviz. zázn
Kliknite pre viac informácií...  Download... Mesto Bánovce nad Bebravou
OŠM-7215/3478/2016 03.03.2016 75 Eur Zabezpečenie záujmového vzdelávania v CVČ
Kliknite pre viac informácií...  Download... Združenie miest a obcí
07/2015 03.03.2016 Príkazná zmluva VO poistenie
Kliknite pre viac informácií...  Download... Západoslovenská distribučná, a.s.
1/2016 03.03.2016 Zmluva o užívaní časti podperných bodov
Kliknite pre viac informácií...  Download... NATUR-PACK, a.s.
312/2015 03.03.2016 zmluva o budúcej zmluve - odpady
Kliknite pre viac informácií...  Download... DPO SR
76080 25.02.2016 700,00 Eur dotácia pre DHZ
Kliknite pre viac informácií...  Download... Agger s.r.o.
Z2016986-Z 25.02.2016 ihriská a fitnes zóna
Kliknite pre viac informácií...  Download... Dodatok IN-PRO svetelno - tech. meranie
07212P/2015KM/2 22.02.2016 svetelnotechnické meranie
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zámenná zmluva
1/2016 17.02.2016 zámenná zmluva
Kliknite pre viac informácií...  Download... IN - PRO s.r.o.
0712P/2015KM/2 04.01.2016 2483,76 Eu služby svetelnotechnického merania
Kliknite pre viac informácií...  Download... Všeobecné obchodné podmienky pre úvery (príloha k zmluve č.1331/2015/UZ)
1331/2015/UZ 30.11.2015 Všeobecné obch. podmienky pre úvery
Kliknite pre viac informácií...  Download... Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1962/2015/D
1962/2015/D 30.11.2015 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1962/
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva o termínovanom úvere č. 1331/20105/UZ
1331/2015/UZ 30.11.2015 85016,53 E Zmluva o terminovanom úvere
Kliknite pre viac informácií...  Download... Ministerstvo hospodárstva SR
Príloha č. 5 21.10.2015 Modernizácia verejného osvetlenie
Kliknite pre viac informácií...  Download... Ministerstvo hospodárstva SR
Príloha č.4 21.10.2015 Modernizácia verejného osvetlenie
Kliknite pre viac informácií...  Download... Ministerstvo hospodárstva SR
Príloha č. 3 21.10.2015 Modernizácia verejného osvetlenie
Kliknite pre viac informácií...  Download... Ministerstvo hospodárstva SR
Príloha č. 2 21.10.2015 Modernizácia verejného osvetlenie
Kliknite pre viac informácií...  Download... Ministerstvo hospodárstva SR
Príloha č. 1 21.10.2015 Modernizácia verejného osvetlenie
Kliknite pre viac informácií...  Download... Ministerstvo hospodárstva SR
266/2015-2050-1200 21.10.2015 85710,71 E Modernizácia verejného osvetlenie
Kliknite pre viac informácií...  Download... SPP Bratislava
18/2015 21.09.2015 dodávka plynu
Kliknite pre viac informácií...  Download... MINERÁL MMV
18/2015 16.09.2015 Modernizácia verejného osvetlenie
Kliknite pre viac informácií...  Download... Gaudeo n.o.
17/2015 22.07.2015 spracovanie Žiadosti o NFP
Kliknite pre viac informácií...  Download... Úrad práce soc. vecí a rodiny
16/2015 06.07.2015 Dodatok
Kliknite pre viac informácií...  Download... Prvá Európska Konzultačná s.r.o.
12/2015 06.07.2015 verejné obstarávanie
Kliknite pre viac informácií...  Download... Rerivo s.r.o.
15/2015 06.07.2015 Mandátna zmluva
Kliknite pre viac informácií...  Download... RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
14/2015 06.07.2015 dodávka el. energie
Kliknite pre viac informácií...  Download... IN - PRO s.r.o.
14/2015 02.07.2015 svetelnotechnická štúdia
Kliknite pre viac informácií...  Download... ROKO gips, s.r.o.
13/2015 01.07.2015 Zateplenie KD, MŠ a Ocú Prusy
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva o poskytovaní služieb č. 095/2015
10/2015 27.05.2015 vzájomné vzťahy
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva o poskytovaní služieb č. 093/2015
9/2015 27.05.2015 vzájomné vzťahy
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zámenná zmluva
8/2015 18.05.2015 zámenná zmluva
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva o dielo číslo: SOD Sk 502/4/2015
7/2015 20.04.2015 realizácia rozhlasového a varovného systému obce P
Kliknite pre viac informácií...  Download... Dodatok č. 4 k Zmluve č. 9/2013 zo dňa 29.5.2013 o poskytovaní časti úhrady za poskytovani
6/2015 20.04.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download... Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejnýc
5/2015 20.04.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download... Dodatok, ponuka E-výhoda
4/2015 20.04.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva o združenej dodávke elektriny 1
3/2015 23.03.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva o združenej dodávke elektriny
2/2015 23.03.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download... Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti BOZP a v ochrane pred požiarmi uzatv
1/2015 01.02.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva o vykonaní prác č. 01/2014
08/2014 22.12.2014
Kliknite pre viac informácií...  Download... Kúpna zmluva uzatvorená podľa §588 a nasl. Občianskeho zákonníka
07/2014 27.10.2014
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva o poskytovaní adítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb
06/2014 22.08.2014
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva č. 1 o poskytovaní dotácie z rozpočtu Obce Prusy
05/2014 25.07.2014
Kliknite pre viac informácií...  Download... Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania uzatvorená
04/2014 14.07.2014
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 535 až 565 a nasl. Obchodného zákonníka
03/2014 14.07.2014
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrane pred požiarmi a v oblasti bezpečnosti a och
02/2014 02.05.2014
Kliknite pre viac informácií...  Download... Nájomná zmluva 01/2014 uzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
01/2014 02.05.2014
Kliknite pre viac informácií...  Download... Dodatok č. 1 k Zmluve č. 9/2013 zo dňa 29.5.2013 o poskytovaní časti úhrady za poskytovani
1/2014 - dotatok k 1/2013 17.01.2014
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva č.1 o poskytovaní dotácie z rozpočtu Obce Prusy
3/2013 19.07.2013
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
2/2013 19.07.2013
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva č. 09/2013 o poskytovaní časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby v Centre soc
1/2013 06.06.2013
Kliknite pre viac informácií...  Download... Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke
3/2012 14.12.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci
2/2012 14.12.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva o termínovanom úvere
1/2012 14.12.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva o dielo
002/2012 10.07.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva o dielo
001/2012 10.07.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva o kúpe nehnuteľnosti
- 24.06.2011
Kliknite pre viac informácií...  Download... Poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Prusy
1/2011 24.05.2011 3800,00 Športový klub Prusy


Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Deň detí - 3
Deň detí
zobrazení: 489
Plán zasadnutí OcZ
Rok 2021

23. apríl
18. jún
10. september
19. november
Kultúrno spoločenské akcie
Rok 2021

30. apríl - stavanie mája

máj - deň matiek

jún - MDD

október – posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším

november – zájazd do divadla

december – posedenie pod jedličkou spojené s príchodom Mikuláša

december - vysvätenie adventného venca spojené s výstavou vianočných dekorácií

december – Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce


3W SLOVAKIA s.r.o. - Obecny cintorin
ÚRADNÉ HODINY
Pondelok: 7:30 hod - 15:30 hod
Utorok: 7:30 hod - 15:30hod
Streda: 7:30 hod - 17:00 hod
Štvrtok: 7:30 hod - 15:30 hod
Piatok: 7:30 hod - 14:00 hod
Obedňajšia prestávka v čase od 12:00 hod do 12:30 hod

Prusy © 2008 | Powered by phpRS | Created by MSX Design