Download sekcia

Faktúry Objednávky Rozpočet
Správne konania Tlačivá Verejná vyhláška
Verejné obstarávanie VZN Zápisnice/uznesenia
Zmluvy    

  Identifikácia Číslo Dátum Suma Predmet
Kliknite pre viac informácií...  Download... osobný údaj s.r.o.
6451 29.03.2021 Výkon zodpovednej osoby GDPR
Kliknite pre viac informácií...  Download... Ing. Palkechová
8/2020 25.11.2020 220,00 Eur Ornitologický posudok
Kliknite pre viac informácií...  Download... Auto Impex
5/2020 09.09.2020 Záručný servis Iveco + čerpadlo
Kliknite pre viac informácií...  Download... FLORIAN, s.r.o.
4/2020 19.05.2020 Výbava pre hasičov
Kliknite pre viac informácií...  Download... Radovan Kyšťák
2/2020 24.03.2020 880,00 Eur zhotovenie záhradného altánku
Kliknite pre viac informácií...  Download... Objednávka znaleckého posudku
1/2020 05.03.2020 280 Eur Znalecký posudok
Kliknite pre viac informácií...  Download... Fair Play Sport
10/2018 12.10.2018 2680 Eur Nákup športovej výbavy
Kliknite pre viac informácií...  Download... DH fire safety
3/2018 28.08.2018 hasičská výstroj
Kliknite pre viac informácií...  Download... Verea s.r.o.
1/2017 21.03.2017 služby verejného obstarávania
Kliknite pre viac informácií...  Download... Revitrys, s.r.o.
15/2016 19.10.2016 revízia plynových zariadení
Kliknite pre viac informácií...  Download... Ondrej Turček OTM
14/2016 19.10.2016 renovácia parkiet
Kliknite pre viac informácií...  Download... Ondrej Turček OTM
13/2016 19.10.2016 materiál - parkety KD
Kliknite pre viac informácií...  Download... Centrum polygrafických služieb
12/2016 19.10.2016 osvedčovacia kniha
Kliknite pre viac informácií...  Download... Peter Fojtík
11/2016 19.10.2016 stavebné práce MŠ
Kliknite pre viac informácií...  Download... RAD, s.r.o.
10/2016 19.10.2016 rekonštrukcia strechy KD Prusy
Kliknite pre viac informácií...  Download... ŠEVT a.s.
9/2016 19.10.2016 tlačivá
Kliknite pre viac informácií...  Download... SAD Prievidza
8/2016 19.10.2016 preprava detí MŠ
Kliknite pre viac informácií...  Download... Branislav Gieci SH-SK
7/2016 19.10.2016 výkopové práce
Kliknite pre viac informácií...  Download... Branislav Gieci SH-SK
6/2016 27.04.2016 20 eur/hod čistenie kanálov
Kliknite pre viac informácií...  Download... Branislav Gieci SH-SK
5/2016 27.04.2016 100 Eur prevzdušnenie trávnika
Kliknite pre viac informácií...  Download... Drahomír Kufel
4/2016 27.04.2016 200 Eur rekonštrukcia chodníka
Kliknite pre viac informácií...  Download... Drahomír Kufel
3/2016 27.04.2016 1 000 Eur maliarske a obkladačské práce
Kliknite pre viac informácií...  Download... Drahomír Kufel
2/2016 27.04.2016 2 000 Eur rekonštrukcia WC - svadobka
Kliknite pre viac informácií...  Download... Branislav Gieci SH-SK
11/2015 04.09.2015 zemné práce
Kliknite pre viac informácií...  Download... Tedos
10/2015 04.09.2015 smetné nádoby
Kliknite pre viac informácií...  Download... Róbert Hlúch
9/2015 26.08.2015 maliarske práce v MŠ
Kliknite pre viac informácií...  Download... Tedos
8/2015 26.08.2015 oprava osvetlenia
Kliknite pre viac informácií...  Download... IN - PRO s.r.o.
7/2015 02.07.2015 svetelnotechnická štúdia
Kliknite pre viac informácií...  Download... SAD Prievidza
6/2015 22.06.2015 preprava detí MŠ
Kliknite pre viac informácií...  Download... Scarabeo - SK
5/2015 02.06.2015 Program rozvoja obce
Kliknite pre viac informácií...  Download... Branislav Gieci SH-SK
4/2015 02.06.2015 zemné práce
Kliknite pre viac informácií...  Download... Branislav Gieci
3/2015 02.06.2015 prevzdušnenie trávnika
Kliknite pre viac informácií...  Download... Tedos
2/2015 02.06.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download... Tedos, s.r.o.
01/2015 10.02.2015 oprava VO
Kliknite pre viac informácií...  Download... GeRYS plus
16/2014 08.01.2015 geometrické plány
Kliknite pre viac informácií...  Download... Milan Escher
15/2014 08.01.2015 obrus
Kliknite pre viac informácií...  Download... Jozef Šmrhola
14/2014 08.01.2015 tovar
Kliknite pre viac informácií...  Download... TEDOS, s.r.o.
13/2014 08.01.2015 oprava rozhlasu
Kliknite pre viac informácií...  Download... Monika Mikulášiková
12/2014 08.01.2015 odborné prehliadky
Kliknite pre viac informácií...  Download... Ďežerická Eko, s.r.o.
11/2014 08.01.2015 odvoz odpadu
Kliknite pre viac informácií...  Download... Agroservis-Západ,s.r.o.
10/2014 08.01.2015 oprava traktorovej kosačky
Kliknite pre viac informácií...  Download... TEDOS, s.r.o.
09/2014 08.01.2015 oprava VO
Kliknite pre viac informácií...  Download... TEDOS, s.r.o.
08/2014 08.01.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download... ŠEVT, a.s.
07/2014 29.09.2014 doklady
Kliknite pre viac informácií...  Download... TEDOS, s.r.o
06/2014 29.09.2014 oprava verejného osvetlenia
Kliknite pre viac informácií...  Download... TEDOS, s.r.o
05/2014 29.09.2014 výmena žiariviek verejného osvetlenia
Kliknite pre viac informácií...  Download... MK hlas, s.r.o.
04/2014 29.09.2014 AMC 73 rečnícky pult
Kliknite pre viac informácií...  Download... Ing. Eva Ďuržová
03/2014 29.09.2014 audit účtovnej závierky
Kliknite pre viac informácií...  Download... SAD Prievidza
02/2014 29.09.2014 Preprava osôb
Kliknite pre viac informácií...  Download... Západoslovenská vodárenská spol. a.s.
01/2014 29.09.2014 oprava vodného ventilu
Kliknite pre viac informácií...  Download... TEDOS,s.r.o.
26/2013 29.12.2013 výmena žiariviek VO
Kliknite pre viac informácií...  Download... Jozef Šmrhola
25/2013 29.12.2013 tlačoviny
Kliknite pre viac informácií...  Download... TEDOS,s.r.o.
24/2013 29.12.2013 oprava VO
Kliknite pre viac informácií...  Download... Monika Mikulášiková
23/2013 29.12.2013 odborná prehliadka a skúška tlakových a plynových
Kliknite pre viac informácií...  Download... TEDOS,s.r.o.
20/2013 29.12.2013 predĺženie VO
Kliknite pre viac informácií...  Download... Richard Daniš
19/2013 29.12.2013 ošetrenie kovovej ohrady
Kliknite pre viac informácií...  Download... TEDOS,s.r.o.
18/2013 29.12.2013 strihanie živého plota
Kliknite pre viac informácií...  Download... YUKON
17/2013 29.12.2013 dovoz chladiaceho zariadenia
Kliknite pre viac informácií...  Download... TEDOS,s.r.o.
15/2013 29.12.2013 oprava VO
Kliknite pre viac informácií...  Download... Elektromontáže a stavebné práce
14/2013 29.12.2013 elektroinštalačné práce
Kliknite pre viac informácií...  Download... BANCE STAV
13/2013 29.12.2013 oprava verejnej cestnej komunikácie
Kliknite pre viac informácií...  Download... XD-Vision, s.r.o.
12/2013 29.12.2013 oprava satelitu
Kliknite pre viac informácií...  Download... ŠEVT,a.s.
11/2013 29.12.2013 dokumenty
Kliknite pre viac informácií...  Download... Borina ekos, s.r.o.
10/2013 29.12.2013 vývoz KO
Kliknite pre viac informácií...  Download... SAD Prievidza
9/2013 29.12.2013 preprava osôb
Kliknite pre viac informácií...  Download... Kutiš - Prusy
8/2013 29.12.2013 revízna správa
Kliknite pre viac informácií...  Download... Servis line, s.r.o.
7/2013 29.12.2013 chladiace zariadenie
Kliknite pre viac informácií...  Download... Miroslav Kováčik
6/2013 29.12.2013 projekt
Kliknite pre viac informácií...  Download... TEDOS,s.r.o.
5/2013 29.12.2013 oprava verejného osvetlenia (VO)
Kliknite pre viac informácií...  Download... TEDOS,s.r.o.
4/2013 29.12.2013 nádoby na KO
Kliknite pre viac informácií...  Download... Obchodná kacelária, Judr. Igor Kršiak
3/2013 29.12.2013 Publikácie
Kliknite pre viac informácií...  Download... EduWork,s.r.o.
2/2013 29.12.2013 tlakové reproduktory pre Obecný rozhlas
Kliknite pre viac informácií...  Download... Katastrálny úrad
1/2013 29.12.2013 poskytnutie grafických a písomných údajov KN
Kliknite pre viac informácií...  Download... TEDOS,s.r.o.
27/2012 02.01.2013 oprava verejného osvetlenia
Kliknite pre viac informácií...  Download... Jozef Šmrhola
26/2012 16.11.2012 tovar
Kliknite pre viac informácií...  Download... TEDOS,s.r.o.
25/2012 16.11.2012 Oprava verejného osvetlenia
Kliknite pre viac informácií...  Download... Obchodná kancelária, JUDr. Igor Kršiak,s.r.o.
24/2012 16.11.2012 vzory VZN
Kliknite pre viac informácií...  Download... PATOK,a.s.
23/2012 16.11.2012 vyčistenie daždovej kanalizácie
Kliknite pre viac informácií...  Download... Monika Mikulášiková
22/2012 16.11.2012 odborná prehliadka
Kliknite pre viac informácií...  Download... TEDOS,s.r.o.
21/2012 16.11.2012 predĺženie verejného osvetlenia
Kliknite pre viac informácií...  Download... Borina - Ekos,s.r.o.
20/2012 16.11.2012 uloženie komunálneho odpadu
Kliknite pre viac informácií...  Download... SOBA - Bánovce nad Bebravou
19/2012 16.11.2012 komunálny odpad
Kliknite pre viac informácií...  Download... TEDOS
18/2012 16.11.2012 oprava verejného osvetlenia
Kliknite pre viac informácií...  Download... Branislav Gieci
17/2012 16.11.2012 výkopové práce
Kliknite pre viac informácií...  Download... ŠEVT,a.s.
16/2012 16.11.2012 knihy
Kliknite pre viac informácií...  Download... SAD Prievidza
15/2012 16.11.2012 preprava osôb mikrobusom
Kliknite pre viac informácií...  Download... SAD Prievidza
14/2012 16.11.2012 preprava osôb
Kliknite pre viac informácií...  Download... Jozef Smrhola - OLYMP
13/2012 16.11.2012 domové súpisné čísla
Kliknite pre viac informácií...  Download... Klip - Trade, s.r.o.
12/2012 16.11.2012 Kábel
Kliknite pre viac informácií...  Download... TEDOS
11/2012 16.11.2012 Plošina
Kliknite pre viac informácií...  Download... Branislav Gieci
10/2012 16.11.2012 Výkopové práce
Kliknite pre viac informácií...  Download... Soba Bánovce, s.r.o.
8/2012 16.11.2012 Komunálny odpad
Kliknite pre viac informácií...  Download... Borina Ekos, s.r.o.
7/2012 16.11.2012 Komunálny odpad
Kliknite pre viac informácií...  Download... TEDOS, s.r.o.
6/2012 16.11.2012 Oprava verejného osvetlenia
Kliknite pre viac informácií...  Download... Bytové družstvo
5/2012 16.11.2012 Materiál na káblovú televíziu
Kliknite pre viac informácií...  Download... Botka Jaroslav
4/2012 16.11.2012 Orezanie stromkov
Kliknite pre viac informácií...  Download... Katastrálny úrad
3/2012 16.11.2012 Údaje KN
Kliknite pre viac informácií...  Download... TEDOS
2/2012 16.11.2012 Oprava verejného osvetlenia
Kliknite pre viac informácií...  Download... STAVMON
1/2012 16.11.2012 rekonštrukcia domu smútku
Kliknite pre viac informácií...  Download... Soba Bánovce s.r.o.
22/2011 21.10.2011 Odpad
Kliknite pre viac informácií...  Download... Agroservis-Zapad s.r.o.
23/2011 21.10.2011 Montaz predneho skla Traktor
Kliknite pre viac informácií...  Download... BORINA EKOS s.r.o.
21/20111 21.10.2011 Odpad
Kliknite pre viac informácií...  Download... Tedos s.r.o.
20/2011 07.10.2011 Verejne osvetlenie
Kliknite pre viac informácií...  Download... Miroslav Žubor - STAVMON
19/2011 23.09.2011 Vykopove prace
Kliknite pre viac informácií...  Download... Miroslav Žubor - STAVMON
18/2011 23.09.2011 Vykopove prace
Kliknite pre viac informácií...  Download... Miroslav Žubor - STAVMON
17/2011 23.09.2011 Vykopove prace
Kliknite pre viac informácií...  Download... Miroslav Žubor - STAVMON
16/2011 23.09.2011 Vykopove prace
Kliknite pre viac informácií...  Download... Miroslav Žubor - STAVMON
15/2011 23.09.2011 Vykopove prace
Kliknite pre viac informácií...  Download... Miroslav Žubor - STAVMON
14/2011 23.09.2011 Vykopove prace
Kliknite pre viac informácií...  Download... SEVT a.s.
13/2011 23.09.2011 Tlaciva
Kliknite pre viac informácií...  Download... BETONÁRNE NADLICE s.r.o
12/2011 23.09.2011 Beton
Kliknite pre viac informácií...  Download... Bytové družstvo BnB
11/2011 23.09.2011 Udrzba kablovej televizie
Kliknite pre viac informácií...  Download... SEVT a.s.
07/2011 23.09.2011 Tlaciva
Kliknite pre viac informácií...  Download... BORINA EKOS s.r.o.
06/2011 23.09.2011 ulozenie odpadu
Kliknite pre viac informácií...  Download... SAD Prievidza a.s.
08/2011 23.09.2011 Preprava osob
Kliknite pre viac informácií...  Download... Tedos s.r.o.
05/2011 23.09.2011 Udrzba verejneho osvetlenia.
Kliknite pre viac informácií...  Download... BETONÁRNE NADLICE s.r.o
03/2011 29.03.2011 Betónové rúry
Kliknite pre viac informácií...  Download... Miroslav Žubor - STAVMON
04/2011 29.03.2011 Oporný múr
Kliknite pre viac informácií...  Download... Katastrálny úrad
01/2011 07.03.2011 Poskytnutie údajov
Kliknite pre viac informácií...  Download... Miroslav Žubor - STAVMON
02/2011 07.03.2011 Zemné práce


Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Takto sa učíme - 5
Takto sa učíme
zobrazení: 491
Plán zasadnutí OcZ
Rok 2021

23. apríl
18. jún
10. september
19. november
Kultúrno spoločenské akcie
Rok 2021

30. apríl - stavanie mája

máj - deň matiek

jún - MDD

október – posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším

november – zájazd do divadla

december – posedenie pod jedličkou spojené s príchodom Mikuláša

december - vysvätenie adventného venca spojené s výstavou vianočných dekorácií

december – Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce


3W SLOVAKIA s.r.o. - Obecny cintorin
ÚRADNÉ HODINY
Pondelok: 7:30 hod - 15:30 hod
Utorok: 7:30 hod - 15:30hod
Streda: 7:30 hod - 17:00 hod
Štvrtok: 7:30 hod - 15:30 hod
Piatok: 7:30 hod - 14:00 hod
Obedňajšia prestávka v čase od 12:00 hod do 12:30 hod

Prusy © 2008 | Powered by phpRS | Created by MSX Design