Download sekcia

Faktúry Objednávky Rozpočet
Správne konania Tlačivá Verejná vyhláška
Verejné obstarávanie VZN Zápisnice/uznesenia
Zmluvy    

  Identifikácia Číslo Dátum Suma Predmet
Kliknite pre viac informácií...  Download... VZN o regulácii podnikateľskej činnosti, určení pravidiel predaja a času prevádzky služieb
1/2020 21.05.2020
Kliknite pre viac informácií...  Download... VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
1/2017 19.12.2017 VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služie
Kliknite pre viac informácií...  Download... Dodatok k VZN 03/2015
1/2017 19.12.2017 Dodatok 03/2015 o miestnych daniach a poplatkoch
Kliknite pre viac informácií...  Download... VZN č. 2/2016 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole Prusy a o výške príspev
2/2016 24.08.2016 VZN č. 2/2016 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v
Kliknite pre viac informácií...  Download... VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stav. odpadmi na území obce Prusy
04/2016 15.08.2016
Kliknite pre viac informácií...  Download... VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ Prusy
03/2016 15.08.2016
Kliknite pre viac informácií...  Download... VZN 03/2015 o miestnych daniach a poplatkoch za KO a DSO
03/2015 17.05.2016
Kliknite pre viac informácií...  Download... VZN o výlepných plochách na volebné plagáty
uznesenie 026 25.02.2016
Kliknite pre viac informácií...  Download... VZN o povinnosti vypracovať povodňové plány
1/2016 25.02.2016
Kliknite pre viac informácií...  Download... VZN o pyrotechnike
2/2015 28.10.2015 VZN o pyrotechnike
Kliknite pre viac informácií...  Download... VZN 002/3013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
05.04.2013
Kliknite pre viac informácií...  Download... VZN 001/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka Materskej školy a š
05.04.2013
Kliknite pre viac informácií...  Download... VZN O1/2012 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
01.03.2013


Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Fašiangy - 40
Fašiangy
zobrazení: 744
Plán zasadnutí OcZ
Rok 2021

23. apríl
18. jún
10. september
19. november
Kultúrno spoločenské akcie
Rok 2021

30. apríl - stavanie mája

máj - deň matiek

jún - MDD

október – posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším

november – zájazd do divadla

december – posedenie pod jedličkou spojené s príchodom Mikuláša

december - vysvätenie adventného venca spojené s výstavou vianočných dekorácií

december – Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce


3W SLOVAKIA s.r.o. - Obecny cintorin
ÚRADNÉ HODINY
Pondelok: 7:30 hod - 15:30 hod
Utorok: 7:30 hod - 15:30hod
Streda: 7:30 hod - 17:00 hod
Štvrtok: 7:30 hod - 15:30 hod
Piatok: 7:30 hod - 14:00 hod
Obedňajšia prestávka v čase od 12:00 hod do 12:30 hod

Prusy © 2008 | Powered by phpRS | Created by MSX Design