Kultúra

Materska skola

Školstvo

Základná škola

Podľa školskej kroniky existovala v Prusoch od roku 1829 cirkevná škola. V tom čase deti chodili do školy len v zime, od októbra do mája. Stará budova rímsko – katolíckej školy nestačila a tak ju v roku 1927 predali a v tom istom roku sa začalo s výstavbou novej školy s dvoma triedami a bytom. V nej sa začalo vyučovať 1.septembra 1927. Posviacka rímsko – kakolíckej školy sa uskutočnila až 31. decembra za účasti farára Tisa z Bánoviec nad Bebravou a ďalších hostí. V rokoch 1924 – 1944 v obci ako učiteľ a správca zároveň pôsobil Juraj Brcko, ktorému sa aj napriek nepriazni doby darilo dvíhať v Prusoch vzdelanostnú úroveň. Ďalšími učiteľmi boli Július Hedera, Otto Dobrík a Marta Neuschlová.
V roku 1945 boli všetky školy poštátnené. Od roku 1950 začali žiaci 6.-8. ročníka dochádzať do školy v Bánovciach nad Bebravou. V Prusoch však zostalo ešte 67 žiakov. Neskôr aj bol aj piaty ročník presunutý do Bánoviec nad Bebravou. Keď školskom roku 1976/1977 boli zrušené základné školy v Ľutove a Dubničke, deti z týchto obcí boli pričlenené do základnej školy v Prusoch. V roku 1988 počet žiakov poklesol na 42, z toho bolo 5 detí z Ľutova a 4 z Dubničky. V roku 1996/1997 došlo k zrušeniu aj tejto základnej školy a žiaci zo všetkých troch obcí dochádzajú do Bánoviec nad Bebravou.

Materská škola

Materskú školu v obci zriadili až v roku 1968 v priestoroch dvojpodlažnej budovy nového kultúrneho domu. V niektorých rokoch sa počet detí v materskej škole pohyboval od 30 – 35. Od začiatku bola zriadená s celodennou starostlivosťou, čo znamená, že deti sa v škôlke aj stravovali. Počet detí sa rozrástol v roku 1976, keď boli do miestnej škôlky začlenené aj deti v Ľutova a Dubničky, v ktorých sa materské školy nenachádzali. Napríklad v školskom roku 1989 navštevovalo materskú školu 29 detí. V súčasnosti počet detí neustále klesá a materskú školu dnes navštevuje 12 až 17 detí, ktoré sú zaradené podľa veku do jednotlivých ročníkov. Žiaci sa pod vedením učitelia pravidelne zúčastňujú so svojím programom na kultúrnej činnosti v obci.

Kultúrna činnosť

Obec okrem podpory činnosti miestnych klubov pripravuje pre občanov rôzne kultúrne podujatia. Pri príležitosti medzinárodného dňa matiek organizuje pre matky posedenie spojené s kultúrnym programom v podaní detí z miestnej materskej školy. Obecný úrad nezabúda ani na najmladších obyvateľov obce, deti, pre ktoré usporadúva karneval, výstavu detských prác a tiež oslavy.
Medzinárodného dňa detí. Ku kultúrnemu životu prispieva aj FK Prusy pravidelnými fašiangovými, hodovými a silvestrovskými zábavami a Obecný hasičský zbor, ktorý v spolupráci s Obecným úradom organizuje tradičnú súťaž o pohár starostu. Zbor má bohatú históriu. Pravidelne sa zúčastňuje hasičských súťaží poriadaných okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru. Dnes v zbore aktívne pôsobí 30 členov.


Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Fašiangy - 6
Fašiangy
zobrazení: 698
Plán zasadnutí OcZ
Rok 2021

23. apríl
18. jún
10. september
19. november
Kultúrno spoločenské akcie
Rok 2021

30. apríl - stavanie mája

máj - deň matiek

jún - MDD

október – posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším

november – zájazd do divadla

december – posedenie pod jedličkou spojené s príchodom Mikuláša

december - vysvätenie adventného venca spojené s výstavou vianočných dekorácií

december – Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce


3W SLOVAKIA s.r.o. - Obecny cintorin
ÚRADNÉ HODINY
Pondelok: 7:30 hod - 15:30 hod
Utorok: 7:30 hod - 15:30hod
Streda: 7:30 hod - 17:00 hod
Štvrtok: 7:30 hod - 15:30 hod
Piatok: 7:30 hod - 14:00 hod
Obedňajšia prestávka v čase od 12:00 hod do 12:30 hod

Prusy © 2008 | Powered by phpRS | Created by MSX Design