PamiatkyPamiatky obce

kostol Prvá zmienka o kostole v Prusoch sa uvádza ešte v roku 1639, kedy mali Prusy ešte samostatnú faru. Kostol bol zasvätený sv. Štefanovi – uhorskému kráľovi. Akými zmenami kostol prešiel nie je zdokumentované. Až v roku 1939 bol starý kostol zbúraný a s pomocou občanov obce Prusy započala výstavba nového kostola. Hlavným organizátorom tohto krásneho diela bol Juraj Brcko – učiteľ na tunajšej škole. Základný kameň nového kostola posvätil prvý slovenský prezident Dr. Jozef Tiso., vtedajší správca farnosti Bánovce nad Bebr.. Kostol bol v roku 1946 zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi. Od začiatku výstavby postupne sa na kostole uskutočnili zmeny. K najväčším patrí rekonštrukcia elektroinštalácie a vybudovanie elektrického kúrenia v roku 1970 a s odstupom času v roku 1998 prestavba elektrického kúrenia na plynové. Toto bolo realizované už za pôsobenia súčasného pána dekana Mgr. Dominika Gurína.

Ďalšou dominantou Prús okrem kostola je kaplnka Panny Márie, ktorá je akoby vstupnou bránou do obce. Pôvodná jaskynka, kde bola uložená socha Panny Márie prešla v rokoch 1990- 91 pod rukami pruských veriacich dôkladnou rekonštrukciou. Po obnovení ju 24.5.1992 posvätil Mons. Ján Sokol, arcibiskup trnavský a metropolita Slovenska. Bánovskú farnosť vtedy spravoval pán dekan ThDr. Bohumil Kapusta. V posledných rokoch vždy cez druhú augustovú nedeľu sa koná mariánska púť so sv. omšou, ktorú vždy celebruje iný kňaz pochádzajúci z bánovskej farnosti.


Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Oslavy 800. výročia obce Prusy - 18
Oslavy 800. výročia obce Prusy
zobrazení: 767
Plán zasadnutí OcZ
Rok 2021

23. apríl
18. jún
10. september
19. november
Kultúrno spoločenské akcie
Rok 2021

30. apríl - stavanie mája

máj - deň matiek

jún - MDD

október – posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším

november – zájazd do divadla

december – posedenie pod jedličkou spojené s príchodom Mikuláša

december - vysvätenie adventného venca spojené s výstavou vianočných dekorácií

december – Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce


3W SLOVAKIA s.r.o. - Obecny cintorin
ÚRADNÉ HODINY
Pondelok: 7:30 hod - 15:30 hod
Utorok: 7:30 hod - 15:30hod
Streda: 7:30 hod - 17:00 hod
Štvrtok: 7:30 hod - 15:30 hod
Piatok: 7:30 hod - 14:00 hod
Obedňajšia prestávka v čase od 12:00 hod do 12:30 hod

Prusy © 2008 | Powered by phpRS | Created by MSX Design