Obecné zastupiteľstvoSAMOSPRÁVA
obecny urad OBEC PRUSY – Obecný úrad Prusy č. 111
95703 Bánovce nad Bebr.
– Tel/fax 0387682419
- e-mail obec@prusy.sk
- www.prusy.sk
ÚRADNÉ HODINY
– pondelok – 7:30 hod – 15:30 hod
- utorok - 7:30 hod - 15:30hod
- streda - 7:30 hod - 17:00 hod
- štvrtok - 7:30 hod - 15:30 hod
- piatok - 7:30 hod - 14:00 hod

Obedňajšia prestávka v čase od 12:00 hod do 12:30 hod

- Materská škola Prusy č. 177, 95703 Bánovce nad Bebr.
- prevádzka od 6,30 hod do 15,30 hod
- Tel.- 0387682428

Starosta obce – Mgr. Igor Súkeník - Prusy 72
- tel./fax 0387682419
- mobil 0911342828
- e-mail obec@prusy.sk

- pracovníčka verejnej správy, účtovníčka, mzdová účtovníka – Janka Kiricová Bc.

- tel./fax 0387682419
- e-mail obec@prusy.sk

riaditeľka vz materskej školy Jana Korbelová - Tel. 0387682428
- e-mail materskaskolaprusy@gmail.com

Kontrolór obce – Marta Baginová – Pravotice č. 16 – tel. 0902912518

Poslanci Obecného zastupiteľstva obce PRUSY
– Peter Čahoj Ing. Prusy č. 232 - zástupca starostu
- Jozef Žikla Prusy č. 122 - poslanec OcZ
- Ľuboš Vlčko Prusy č. 148 – poslanec OcZ
- Igor Kikuš Prusy č. 98 - poslanec OcZ
- Peter Bereš Prusy č. 203 - poslanec OcZ

ÚVAZKY A PLATY PRACOVNÍKOV OBCE PRUSY
- starosta obce – 100% úväzok - plat starostu obce základný podľa zákona č. 253/1994 Z.z ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe Štatistického úradu SR za predchádzajúci rok a násobku podľa § 4 odst. 1 menovaného zákona / podľa počtu obyvateľov v obci/
- výška platu zamestnancov a zaradenie podľa zákona o obecnom zriadení a doplňujúcich zákonovUžívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Veľká noc - 4
Veľká noc
zobrazení: 436
Plán zasadnutí OcZ
Rok 2021

23. apríl
18. jún
10. september
19. november
Kultúrno spoločenské akcie
Rok 2021

30. apríl - stavanie mája

máj - deň matiek

jún - MDD

október – posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším

november – zájazd do divadla

december – posedenie pod jedličkou spojené s príchodom Mikuláša

december - vysvätenie adventného venca spojené s výstavou vianočných dekorácií

december – Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce


3W SLOVAKIA s.r.o. - Obecny cintorin
ÚRADNÉ HODINY
Pondelok: 7:30 hod - 15:30 hod
Utorok: 7:30 hod - 15:30hod
Streda: 7:30 hod - 17:00 hod
Štvrtok: 7:30 hod - 15:30 hod
Piatok: 7:30 hod - 14:00 hod
Obedňajšia prestávka v čase od 12:00 hod do 12:30 hod

Prusy © 2008 | Powered by phpRS | Created by MSX Design