Dôležité telefónne čísla

Číslo tiesňového volania 112

Polícia 158, 038/7601820

Hasický záchranný zbor 150, 038/7602222

Záchranná zdravotná služba 155, 038/7604111

DPO - okresný výbor 0907793536

Prednosta OÚ Bánovce nad Bebr. 038/7602281, 0905523326

Odbor krízového riadenia OÚ Bánovce nad. Bebr. 038/7601725, 0905201793

ZVS a.s. - OZ Topoľčany - pracovisko Bánovce nad Bebr. 038/7602106, 0905251216

Slovenské elektrárne a.s 0850111555
Partizánske 038/7463011
Trenčín 032/7442027
Nitra 037/7763111

Slovenský plynárenský priemysel a.s dispečing 0850111727
SAD Prievidza a.s OZ Bánovce nad Bebr. 038/7602837

Telekomunikácie 046/5433112, 12129- informácie
Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Veľká noc - 11
Veľká noc
zobrazení: 455
Plán zasadnutí OcZ
Rok 2021

23. apríl
18. jún
10. september
19. november
Kultúrno spoločenské akcie
Rok 2021

30. apríl - stavanie mája

máj - deň matiek

jún - MDD

október – posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším

november – zájazd do divadla

december – posedenie pod jedličkou spojené s príchodom Mikuláša

december - vysvätenie adventného venca spojené s výstavou vianočných dekorácií

december – Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce


3W SLOVAKIA s.r.o. - Obecny cintorin
ÚRADNÉ HODINY
Pondelok: 7:30 hod - 15:30 hod
Utorok: 7:30 hod - 15:30hod
Streda: 7:30 hod - 17:00 hod
Štvrtok: 7:30 hod - 15:30 hod
Piatok: 7:30 hod - 14:00 hod
Obedňajšia prestávka v čase od 12:00 hod do 12:30 hod

Prusy © 2008 | Powered by phpRS | Created by MSX Design