Voľby do orgánov samosprávy 2018

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy:

Jana Kiricová
Obec Prusy č.111
č.t. 0387682419
obecprusy@stonline.sk

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce

obecprusy@stonline.skZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce Prusy

Obec Prusy u v e r e j ň u j e podľa §178 ods.2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:


1. Igor Súkeník, Mgr., 43 rokov, starosta obce, SMER – sociálna demokracia


ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva v PrusochObec Prusy u v e r e j ň u j e podľa §173 ods.2 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení neskorších predpisov zoznam
kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa
jednotlivých volebných obvodov :

Volebný obvod č.1

1. Peter Bereš, 35 rokov, technik, SMER – sociálna demokracia
2. Peter Čahoj, Ing., 41 rokov, projektant elektro, SMER – sociálna demokracia
3. Igor Kikuš, 47 rokov , vedúci predajne mäso, SMER – sociálna demokracia
4. Ľuboš Vlčko, 49 rokov, SZČO, SMER – sociálna demokracia
5. Jozef Žikla, 48 rokov, živnostník, SMER – sociálna demokracia

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.


Mgr.Igor Súkeník
satrosta obce
V Prusoch 27.07.2018


oznam o zapisovatelovi


Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Práca cez prázdniny - 23
Práca cez prázdniny
zobrazení: 453
Plán zasadnutí OcZ
Rok 2021

23. apríl
18. jún
10. september
19. november
Kultúrno spoločenské akcie
Rok 2021

30. apríl - stavanie mája

máj - deň matiek

jún - MDD

október – posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším

november – zájazd do divadla

december – posedenie pod jedličkou spojené s príchodom Mikuláša

december - vysvätenie adventného venca spojené s výstavou vianočných dekorácií

december – Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce


3W SLOVAKIA s.r.o. - Obecny cintorin
ÚRADNÉ HODINY
Pondelok: 7:30 hod - 15:30 hod
Utorok: 7:30 hod - 15:30hod
Streda: 7:30 hod - 17:00 hod
Štvrtok: 7:30 hod - 15:30 hod
Piatok: 7:30 hod - 14:00 hod
Obedňajšia prestávka v čase od 12:00 hod do 12:30 hod

Prusy © 2008 | Powered by phpRS | Created by MSX Design